NABÍDKA Z TANEČNÍHO REPERTOÁRU

 

08534cd32a23_b„Středověké tance“

 • šlechtické i měšťanské tance středověké Evropy ze 13. až 15. století (Francie, Německo, Čechy, Itálie, Španělsko, Anglie), na závěr vystoupení možnost taneční výuky.

Délka vystoupení: 20–30 min

 

„Hudba a tance na lucemburském dvoře“

 • francouzské a německé tance vrcholné gotiky z období vlády českých králů Karla IV. a Václava IV. (2. polovina 14. a počátek 15. století).

Délka vystoupení: 20–30 min

 

„Život na dvoře Karla IV.“

 • komponovaný program o životě vysoké nobility ve 14. století – slyšení a soud u královského dvora, klání panošů o získání ostruh rytířských a pasování na králova rytíře, řád a ctnosti šlechticů, dobová hostina, hudba a tance dvořanů, milostné verše básníků, písně minnesängerů, vystoupení kejklířů a žertéřů.

Celkem 30 účinkujících
Požadavky na velikost jeviště: šířka cca 5 m, hloubka cca 6 m
Délka vystoupení: 60 min

 

InstrumentsMoyenAge„Hodokvas krále Václava IV.“

 • komponovaný program o době vlády českého krále Václava IV. – klání šermířů, dvorská hostina v 15. století, mravokárná slova o společenském řádu při stolování, písně truvérů, tance pražských měšťanů, plamenná slova kazatelů proti zlořádům, potulní hudci a kejklíři.

Celkem 25 účinkujících
Požadavky na velikost jeviště: šířka cca 5 m, hloubka cca 6 m
Délka vystoupení: 60 min

 

„Svátek narození Ježíše Krista“

 • komponovaný program o adventní době a vánočním čase v Čechách na přelomu 14. a 15. století – staré zvyky, žákovské koledy, písně a tance k oslavě narození Páně.

Celkem 20 účinkujících
Požadavky na velikost jeviště: šířka cca 5 m, hloubka cca 6 m
Délka vystoupení: 60 min

 

„Renesanční tance na panovnických dvorech“

 • 0241dvůr Rudolfa II. v Praze
 • rožmberský dvůr v Českém Krumlově
 • německé šlechtické tance
 • dvůr francouzských králů v Paříži
 • alžbětinský dvůr v Londýně

Délka vystoupení: 20–30 min

 

„Zahradní slavnost podle Arcimbolda“

 • komponovaný program inspirovaný velkolepými slavnostmi na habsburském dvoře v Praze a ve Vídni, které pro císaře Rudolfa II. připravoval dvorní malíř a portrétista Giuseppe Arcimboldo. V tanečních scénách vystupují alegorické postavy ročních dob a živlů, krásná Flóra doprovázená třemi Gráciemi a sám Rudolf jako Vertumnus.

Celkem 25 účinkujících
Požadavky na velikost jeviště: šířka cca 5 m, hloubka cca 6 m
Délka vystoupení: 60 min

 

„Tance biedermeieru a romantismu“

 • ukázky společenských tanců doby vídeňského biedermeieru a českého romantismu 19. století, které vládly tanečním parketům po celé Evropě. Na závěr vystoupení možnost taneční výuky.

Délka vystoupení: 20–30 min

 

31a. Kaemmerer, Frederick Hendrik - Minuet