F640_Karel_IV_BKarl_IV_Blanca_ValoisNaším největším autorským projektem jsou Králodvorské slavnosti v Praze, které se konaly od roku 1998 na Novoměstské radnici, v místě Národní kulturní památky Vyšehrad a naposledy v pražském benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Program slavností je situovaný do lucemburské gotiky nebo rudolfínské renesance a vztahuje se téměř vždy k historickým událostem a výročím významným pro české dějiny. Hlavní část programu je pojata jako divadelní ztvárnění dvorského ceremoniálu, například k příležitosti příjezdu panovníka do města, korunovační hostiny, velkolepého rytířského turnaje nebo zahradní slavnosti. Jednou z nejúspěšnějších realizací se stala rekonstrukce Karlova korunovačního řádu (Ordo ad coronandum regem Boemorum) v roce 2007 k příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. českým králem a Blanky z Valois českou královnou v kostele Emauzského kláštera. Program slavností se tak zároveň připojil i k oslavám založení kláštera slovanských benediktinů roku 1347 na Novém Městě pražském. Dalším velkým projektem byla rekonstrukce královské svatby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny z roku 1310 ve Špýru, která znamenala nástup Lucemburků na český trůn. Rekonstrukci slavnostní liturgie podle středověkého itineráře jsme uvedli v roce 2010 rovněž v emauzském kostele a to ve spolupráci se Scholou Gregoriana Pragensis. fol72vI_bV refektáři Emauzského kláštera pak následovala inscenace korunovační hostiny Jana Lucemburského podle skutečné události z roku 1311, která se stala v refektáři kláštera u sv. Jakuba na Starém Městě pražském.

Na těchto akcích je pro diváky připravena vedle historických hostin a rytířského klání i řada hudebních, tanečních a divadelních představení a celou atmosféru dotváří středověké tržiště s předvedením dnes již zapomenutých uměleckých řemesel. Neodmyslitelně sem patří také vojenské ležení s historickými stany, střelba z luků, kuší i z palných zbraní, vystoupení kejklířů a potulných truvérů, projížďky na koních i hry pro nejmenší návštěvníky.

 

172v_orez_vb