NABÍDKA CELOVEČERNÍHO PROGRAMU VE STYLU RENESANCE

Malé italské slavnosti

Giovanni Giacomo Gastoldi
„Balletti a tre voci per cantare, sonare & ballare“
In Venetia MDXCIII

800px-Commedia_dell'arte_-_troupe_Gelosi_v

 

Roku 1554 se v italském Caravaggiu narodil slovutný skladatel jménem Giovanni Giacomo Gastoldi. Vyučil se řemeslu hudebnímu a byl žádán mnohými o hudební kompozice. Stal se kapelníkem vévody mantovského při kostele sv. Barbory v Mantově, později roku 1592 v Miláně. Z jeho skladeb známo jest 28 tištěných sbírek. Jsou to kancóny, tricinia, madrigaly, koncerty, žalmy, kompletoria, 4–8 hlasé mše, zvláště však melodicky vynikající ballety, taneční to písně velmi samorostle zdělané. První sbírka jich vyšla roku 1591 v Benátkách: Balletti a cinque voci, con li suoi versi per cantare, sonare e ballare atd. Gastoldiho Balletti se dočkaly mimořádné obliby a staly se na dlouhá léta mezinárodní módou. V Anglii napodobil je svými ballety skladatel, teoretik a varhaník Thomas Morley, jenž rád komponoval hudbu na Shakespearovy verše. Také principálové divadelních společností si nechávali psát různé kousky do svých her. Giovanni Giacomo Gastoldi po čase všechna tato roztomilá dílka posbíral a vydal je roku 1593 v Benátkách pod názvem Tříhlasé ballety pro zpěv, hru a tanec. Sbírka znovu a znovu vydávaná obsahuje veselé, hravé taneční skladby, které zapůsobí na každého svojí bezprostředností, a písně komických i vážných postav komedie dell´Arte.

 

ill_025_smlÚčinkují:
Vokálně instrumentální soubor LUDUS MUSICUS, um. ved. František Běhounek
Nástrojové obsazení: 1., 2. housle, gamba, 1., 2., 3. mandolína, cemballo, zpěváci, bicí;

Soubor Školy starého tance REGII CAROLI REGIS a hosté, um. ved. Miroslav Smaha
Postavy: 1. milovník a milovnice, Pantaleon, Doktor, Kapitán, 1., 2. služebná, komorná, 1., 2. sluha.

Celkem 20 účinkujících
Požadavky na velikost jeviště: šířka cca 5 m, hloubka cca 6 m
Délka vystoupení: 60 min

 

Slovo k programu:
Jedná se o dosti nákladné vystoupení, které ovšem přináší divákům atraktivní podívanou. Spojuje se zde sólový i skupinový renesanční tanec v choreografii Miroslava Smahy s renesanční hudbou, hranou souborem Ludus musicus na kopie dobových nástrojů. Jak kostýmy, tak i celý mobiliář se snaží vytvořit obraz renesančních produkcí slavné Comedie dell´arte. Celý hodinu a půl dlouhý pořad je nesen v duchu radosti ze hry, zpěvu a tance. Tímto pořadem chceme znovu oživit dnes opomíjenou hudební a taneční tradici.

 

commedia-dell-arte-during-carnevale