Program nastudovaných hudebních skladeb sleduje vývoj tance od nejstarších památek svěcké instrumentální hudby přelomu 12. a 13. století francouzské provenience (estampidy a královské tance z rukopisu du Roi). Taneční rytmus měly například i španělské mariánské písně 13. století (Cantigas de Santa Maria). Přední místo v repertoáru souboru jsme věnovali hudbě z doby vlády Lucemburků na českém trůně. Jde o skladby, které se hrály v Českých zemích anebo zde vznikly, jako například známý tanec Czaldy waldy ze 14. století nebo pozdější tzv. Kroměřížský anonym. Období české pozdní gotiky je pak v našem repertoáru zastoupeno hudbou doby králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského.

Tématem další části programu jsou tance renesanční Evropy, zvláště manýrismu císaře Rudolfa II. z doby kolem roku 1600. Z tohoto období jsme nastudovali rekonstrukce choreografických zápisů podle traktátů dvou věhlasných tanečních mistrů z Itálie, Fabritia Carosa da Sermoneta (Il Ballarino, Nobilita di Dame) a Cesare Negriho (Le Gratie d´Amore, Nuove Inventioni di Balli), a francouzského kanovníka Thoinota Arbeaua (Orchesographie). Nově sestavenými choreografiemi renesančních ballett jsme se pokusili probudit k životu známé sbírky taneční hudby renesančních mistrů, Michaela Praetoria (Terpsichore musarum), Valeria Otty (Pražské tance) a Giovanniho Giacoma Gastoldiho (Balletti a tre voci per cantare, sonare & ballare), jejichž taneční suity se hrály i v rudolfínské Praze.

Repertoár tanečního souboru jsme rozšířili o společenské tance doby vídeňského biedermeieru a českého romantismu 19. století. Společně s námi si tak můžete zatančit vídeňský valčík, českou polku, mazurku nebo uherský čardáš v jejich původní podobě, ve které vládly tanečním parketům po celé Evropě.

Podstatná část naší umělecké práce na tanečních a divadelních programech vychází ze studia písemných a obrazových dokumentů o životě i slavnostech na panovnických a šlechtických dvorech. Návrhy kostýmů jsou zpracovány podle dochovaných nástěnných maleb, deskových obrazů, iluminovaných rukopisů, grafických listů nebo vyobrazení renesančních malířů. Rekonstrukce každého oděvu odpovídá vzhledu dobových materiálů a respektuje technologii výroby, včetně aplikací a ručních výšivek.

Během každého roku vystupujeme na českých hradech a zámcích, na městských historických slavnostech, v koncertních sálech i zámeckých zahradách, ale také na společenských večerech, vernisážích a při návštěvách zahraničních delegací. Soubor se neomezuje jen na samotná taneční vystoupení, ale také je pořadatelem vlastních kulturních akcí.