tumblr_mc9468crBw1rul442o1_r1_1280_bPočátky uměleckého souboru Regii Caroli regis bychom dnes hledali v roce 1997, kdy se konala na Pražském hradě a ve Valdštejnském paláci velkolepá výstava „Rudolf II. a Praha – Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy.“ K tomuto mezinárodnímu projektu probíhaly v Praze renesanční slavnosti, které nás inspirovaly k založení tehdy malého tanečního souboru. Významnou příležitost pro nás znamenal i následující rok 1998. Praha slavila jubileum 650. let od založení Nového Města pražského a Univerzity Karlovy římským císařem a českým králem Karlem IV. a 620. let od jeho smrti. Další umělecké aktivity jsme pak věnovali období vlády Lucemburků na českém trůně. K poctě osobnosti Karla IV. jsme připravili první autorský projekt městských historických slavností, který získal grant Hlavního města Prahy a podporu Městské části Prahy 2. Jeho součástí byly i první stálé semináře historického tance otevřené veřejnosti.

Králodvorské slavnosti v Praze se podařilo úspěšně realizovat od roku 1998 na Novoměstské radnici, v místě Národní kulturní památky Vyšehrad a naposledy roku 2010 v benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma Na Slovanech – v Emauzích, kde završily desáté pořadí. Klášter slovanských benediktinů byl založen Karlem IV. již roku 1347, dnes je zároveň místem konání koncertů, přednášek, výstav i centrem akcí několika tanečních škol. V prvních letech působení Regii Caroli regis se Emauzský klášter záhy stal jeho uměleckým zázemím, později i sídlem. Vedle pořadatelských aktivit – koncertů, vzdělávacích pořadů, historických slavností, průvodů i divadelních inscenací – je Regii Caroli regis známý také taneční školou s celoročním programem jak večerních kurzů, tak i víkendových a letních seminářů historického tance, které jsou otevřené široké veřejnosti. Od roku 2011 byl taneční soubor profesionalizován jako umělecký soubor ŠKOLY STARÉHO TANCE.