Adventní ples k výročí 700 let od narození Karla IV. – 17. prosince 2016

posted in: Kalendář akcí | 0

Co nejsrdečněji zveme všechny přátele historie, tanečníky, mistry umění šermířského a zvláště pak absolventy našich tanečních kurzů na historický ples v Divadelním sále Emauzského opatství v Praze.

 

adventni2016

 

Letošní program plesu bude zaměřený na oslavu výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny České a císaře Svaté říše Římské.

V průběhu večera budete moci ochutnat nejen chuť středověkých receptur, ale zároveň si ověříte či rozšíříte své znalosti o životě Karla IV.

Mimo tance a obecného veselí na Vás bude čekat pravý rytířský turnaj se vším, co k němu patří, krásné dámy, rytíři a jejich chrabří oři. A samozřejmě nebudou chybět ceny pro nejudatnější z udatných.

Vaše kostýmy vybírejte podle módy z let 1250–1530. Můžete také pozvat své přátele a známé k tanci i společnému posezení na středověké hostině.

Tradičně budou v sále připraveny prostřené stoly a historické nádobí, do kterého si, prosím, přineste pokrmy a nápoje dle vlastní chuti.

Každý rok vyhlašujeme přehlídku Vašich nejzdařileších receptů na pokrm nebo nápoj podle historického, nejlépe středověkého, ale i staročeského receptu.

Sál bude otevřen od 17:00 k převlečení do kostýmů, zahájení programu tanečního večera v 18.00 hodin. Vstupné ve výši 150 Kč.

Během večera se bude možné přihlásit do 2. pololetí tanečních kurzů.

O taneční zábavu všech milých hostů se bude starati po celý večer mistr tance a jeho soubor Regii Caroli regis.

 

program